Lidmaatschap

Contributie senioren                                                        € 166,00
Inschrijfgeld voor senioren  € 25,00
Jong volwassen lid 18 t/m 20 jaar (geb.2003-2000) Geen bardienst € 133,50
Contributie junioren 15 t/m 17 jaar (Geb.2006-2004) incl competitie bijdrage € 106,00
Contributie junioren 10 t/m 14 jaar (Geb.2011-2007) incl competitiebijdrage € 81,00
Contributie junioren 6 t/m 9 jaar (Geb. 2015 -2012) incl competitiebijdrage € 56,00
Studentenlidmaatschap € 53,00
Sponsor met speelrecht lidmaatschap € 225,00
Contributie rustend lid € 25,00
Gezinscontributie: 4e en volgende leden  25% korting
TC Cash Starters senioren in combinatie met 11 lessen Maak Kennis Met Tennis of 8 lessen Maak Kennis Met Padel* € 25,00
TC Cash Starters jeugd in combinatie met 11 lessen Maak Kennis Met Tennis of 8 lessen Maak Kennis Met Padel** Gratis
Competitie leden senior (bij vertoon lidmaatschap tennisvereniging uit andere woonplaats) € 35,00
Competitie leden junior (bij vertoon lidmaatschap tennisvereniging uit andere woonplaats) Gratis
   
 

NAAR INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP

* TC Cash Starters senioren in combinatie met 11 lessen Maak Kennis Met Tennis of 8 lessen Maak Kennis met Padel
Met dit starterslidmaatschap kun je de Maak Kennis Met Tennis (MKMT) of Maak Kennis met Padel (MKMP) cursus bij SimonTennis/Padel volgen, De kosten voor de cursus betaal je aan SimonTennis.

 • De inschrijfkosten van dit starterslidmaatchap bedragen € 25,00
 • Gedurende de cursus is er verder geen contributie verplichting.
 • Geen bardienst verplichting contributie jaar aanvang start regulier lidmaatschap
 • Je kunt maar 1x gebruik maken van dit starterslidmaatschap
 • Je kunt de cursus MKMT of MKMP maar 1 keer volgen
 • Na afloop van de cursus wordt je automatisch regulier lid van de vereniging
 • Flexibel afmelding per maand bij 1e jaar aanvang start regulier lidmaatschap

** TC Cash Starters jeugd in combinatie met 11 lessen Maak Kennis Met Tennis of 8 lessen Maak Kennis met Padel
Met dit starterslidmaatschap kun je de Maak Kennis Met Tennis (MKMT) of Maak Kennis met Padel (MKMP) cursus bij SimonTennis/Padel volgen, De kosten voor de cursus betaal je aan SimonTennis.

 • Gratis lidmaatschap inclusief KNLTB-pas gedurende de duur van de cursus
 • Je kunt maar 1x gebruik maken van dit starterslidmaatschap
 • Je kunt de cursus MKMT/MKMP maar 1 keer volgen
 • Na afloop van de cursus wordt je automatsich regulier lid van de vereniging

Zomerlidmaatschap (Tarief word vastgesteld)

 • Zomerlidmaatschap gedurende de maanden juni, juli en augustus.
 • Inclusief KNLTB pas, waarmee je kunt deelnemen aan toernooien in deze periode
 • De afgelopen 8 maanden mag je geen lid zijn geweest van een tennisvereniging.

Studentenlidmaatschap

 • Zonder bardienst verplichting
 • Bewijs/mail van onderwijsinstelling met bevestiging van inschrijving of bewijs van inschrijving bij DUO of een kopie van de studentenkaart.
 • Bewijs dat je uitwonend bent

Jong volwassen lidmaatschap (18 t/m 20 jaar)

 • Zonder bardienst verplichting
 • In het jaar dat je 21 wordt gaat automatisch het seniorlidmaatschap in.

Sponsor met speelrecht
Ondernemers die TC Cash een warm hart toedragen kunnen sponsoring van TC Cash combineren met lidmaatschap van de vereniging. Dat is financieel gezien interessant. Sponsoring is immers fiscaal aftrekbaar waardoor er minder vennootschapsbelasting (VPB) betaald hoeft te worden.

Als u kiest voor Sponsoring met Speelrecht dan wordt uw bedrijfsnaam (als u daar prijs op stelt) vermeld in het clubhuis en ontvangt u een gewoon, regulier lidmaatschap. Ook uw levenspartner kan zich op deze manier als lid van TC Cash registreren.

Toelichting bij de verschillende lidmaatschapsvormen

 • Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december en wordt ieder jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Wie later in het jaar lid wordt, betaalt een deel van het lidmaatschapsgeld dat gelijk is aan het resterende aantal maanden van het lopende jaar.
 • Opzeggen gedurende het lopende jaar kan, maar je lidmaatschap loopt altijd door tot 31 december.
 • In het jaar dat een jeugdlid 18 wordt, gaat automatisch het lidmaatschap jong volwassen in, er is dan nog geen bardienstverplichting.
 • In het jaar dat een lid 21 wordt, gaat automatisch het senior lidmaatschap in
 • Om in aanmerking te komen voor gezinscontributie, dienen alle gezinsleden op hetzelfde adres te wonen, waarbij tijdelijk uitwonende studenten (in bezit van een geldige studentenpas) als gezinslid meetellen. De gezinscontributie bijdrage wordt vastgesteld met het laagst te betalen contributiebedrag.
 • Lidmaatschap van TC Cash is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de tennislessen.
 • Wenst een lid te veranderen van soort lidmaatschap, kan dit alleen door tijdig een bericht te sturen aan de [email protected] (uiterlijk op 31 december voorafgaand aan nieuw speelseizoen).
 • Elke tussentijdse wijziging in naam, adres, telefoon en/of e-mailadres etc. dien je schriftelijk door te geven aan de [email protected]. Wijzigingen kun je ook zelf doen via de website, door in te loggen via “Mijn Club” of via de KNLTB.ClubApp.

Lidmaatschap beëindigen
Je kunt je lidmaatschap beëindigen door het sturen van een e-mail naar de ledenadministratie ([email protected])onder vermelding van je naam en bondsnummer en moet vóór 15 december bij de ledenadministratie doorgegeven zijn. Bij te late afmelding,  wordt een bedrag van € 20,- in rekening gebracht, vanwege een afdracht aan de KNLTB. Bij een afmelding na 1 januari, wordt het gehele contributiebedrag voor het nieuwe seizoen in rekening gebracht.

KNLTB-pas
De ledenadministratie zorgt voor aanlevering van je gegevens bij de KNLTB, en vraagt – zodra het inschrijfformulier en een pasfoto binnen is – de KNLTB-pas aan. Het duurt ongeveer 3-4 weken voordat de KNLTB-pas gereed is. De pas komt binnen bij de ledenadministratie van TC Cash; deze zal contact opnemen voor de overhandiging. De pas wordt uiteraard alleen uitgereikt als de contributiebetaling goed is verlopen.
Met de ledenpas kun je vervolgens gebruik maken van het digitale afhangsysteem van de vereniging. Eveneens geeft de pas toegang het tennispark en deur naar het afhangsysteem. 

Bij verlies van je KNLTB-pas dien je contact op te nemen met de [email protected]. De kosten voor een nieuwe pas bedragen € 7,50