Bardienst

Bardienst bij TC Cash

Bij TC Cash zijn de barinkomsten een wezenlijk bestanddeel van de totale inkomsten waaruit de vereniging een deel van de uitgaven kan bekostigen. Om die reden houdt TC Cash de barexploitatie in eigen beheer en draait volledig op de eigen leden.
Om dit mogelijk te maken is besloten dat alle seniorleden van TC Cash een aantal bardiensten per jaar moeten draaien (aantal wordt jaarlijks bepaald). Als je andere vrijwilligerstaken uitvoert kun je hiervoor vrijstelling krijgen. Iedereen is daarbij verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bardienst. Ieder lid kan zelf inschrijven, blijft dit achterwege dan wordt je ingedeeld. Bij verhindering dien je zelf voor vervanging te zorgen.

De bar is elke avond open, van maandag tot en met donderdag vanaf half acht en bij alle activiteiten, vastgelegd in de activiteiten kalender. De bar is in principe ook van maandag t/m vrijdag in de ochtend geopend tussen 9 en 12 uur. Je bardiensten vastleggen en deze inzien kan in de dienstenplanner van KNLTB.Club. Je logt in met je inloggegevens (bondsnummer en wachtwoord), daarna zie je het overzicht van je eigen bardiensten. Daarnaast kun je ook inschrijven voor de bardienst via de website - je moet dan wel inloggen via Mijn Club (rechtsboven in het scherm)- en via de KNLTB.ClubApp

Aanwijzingen voor de bardienst

Om op een ontspannen manier de bardienst te draaien is kennis van een aantal zaken nodig. Je wordt zoveel als mogelijk bij aanvang van de bardienst ingewerkt. Een aantal onderwerpen die bij het draaien van de bardienst belangrijk zijn worden hier beschreven.  Bij de bar ligt een map waarin deze informatie ook beschreven staat.

Verder dien je de instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) te doorlopen om een gekwalificeerd bardienstvrijwilliger te worden. De barcommissie regelt dit verder met je.

Bardienst ruilen

Gebruik maken van de Reservepool
Mocht je verhinderd zijn voor een ingeplande bardienst en wil ruilen niet lukken, dan kun je proberen gebruik te maken van de Reservepool.
Zie hiervoor ‘Reservepool Bardiensten’