Bestuur

Bestuur en commissies
De doelstelling van de vereniging is het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport. De vereniging draait op veel vrijwilligers. Een vereniging met zoveel leden, een eigen accommodatie en veel ambities, kan ook niet zonder. Binnen de organisatie van TC Cash hebben ongeveer 90 mensen een taak in een commissie of het bestuur. 
 
Het bestuur  
Het bestuur van TC Cash bestaat uit de volgende leden:
 
Voorzitter Co Poulus
Secretaris Peter Grijspaardt 
Penningmeester Jolanda Saak
Communicatie & PR Bert Vriens
Technische commissie Joris van Dongen
Jeugdcommissie Babette Rops
Sponsorcommissie Mark Baelemans
Barcommissie Vacant
Toernooicommissie Vacant