Terug naar overzicht

Algemene Ledenvergadering

Sportpark TC Cash
27-2-2020 20:00 - 27-2-2020 22:00
Peter Grijspaardt

Hierbij nodigen wij jou uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van TC CASH.
 
Datum      : donderdag 27 februari 2020
Locatie    :  Paviljoen TC Cash, Sportparkweg 11 te Rijen
Aanvang   : 20.00 uur (einde ca. 22.00 uur)
 
De agenda voor de vergadering is als volgt:

 • Opening door de voorzitter;
 • Bestuursverkiezing;
 • Verslag Algemene Ledenvergadering 28-01-2019;
 • Ingekomen stukken m.b.t. deze vergadering; Voorstellen of mededelingen kun je, bij voorkeur per e-mail, t/m maandag 25 februari indienen bij de secretaris: [email protected];
 • Jaarverslag TC Cash 2019;
 • Financiën;
 • Bestuursmededelingen/bestuursvoorstellen:
 1. Meerjarenbeleidsplan 2017-2021
 2. Investeren in de toekomst (stand van zaken)
 3. Begeleiding nieuwe leden 
 4. Nog geen renovatie tennisbanen
 5. Promotie padel ->Actie lidmaatschap (korting)
 • Punten uit de commissies.
 1. ToC: afspraken met TCR; evenwicht in baangebruik
 2. Barcie: opzet bar+poetsdiensten 2020
 3. TC: andere Dunlop ballen (besparing 20%)
 4. JC: lidmaatschap is inclusief spelen competitie         
 • Activiteitenkalender 2020;
 • Rondvraag;
 • Sluiting van de vergadering door de voorzitter.

Wil jij meebeslissen over de toekomst van TC Cash. Dit is de gelegenheid om jouw ideeën, verbeterpunten of visie naar voren te brengen. We vertrouwen erop dat jullie de Algemene Ledenvergadering in groten getale zullen bezoeken. Het eerste kopje koffie/thee is gratis.
 
Op deze avond is het paviljoen uitsluitend beschikbaar voor leden die de ALV bijwonen. Op voorhand onze verontschuldigingen voor de eventuele overlast.
 
Namens het bestuur,
 
P. Grijspaardt
secretaris TC Cash

Mocht u voorafgaand aan de vergadering de benodigde stukken al willen ontvangen, stuur dan een e-mail naar [email protected]

  Terug naar overzicht