Bardienst

Bardienst bij TC Cash

Bij TC Cash zijn de barinkomsten een wezenlijk bestanddeel van de totale inkomsten waaruit de vereniging een deel van de uitgaven kan bekostigen. Om die reden houdt TC Cash de barexploitatie in eigen beheer en draait volledig op de eigen leden.
Om dit mogelijk te maken is besloten dat alle seniorleden (21 jaar en ouder) van TC Cash een aantal bardiensten per jaar moeten draaien (aantal wordt jaarlijks bepaald). Als je andere vrijwilligerstaken uitvoert kun je hiervoor vrijstelling krijgen.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bardienst. Ieder lid kan zelf inschrijven, blijft dit achterwege dan wordt je ingedeeld. Bij verhindering dien je zelf voor vervanging (zie ook reservepool) te zorgen.

De bar is elke avond open, van maandag tot en met donderdag vanaf half acht en bij alle activiteiten, vastgelegd in de activiteiten kalender. De bar is in principe ook van maandag t/m vrijdag in de ochtend geopend tussen 9 en 12 uur.

Je bardiensten vastleggen en deze inzien kan in de KNLTB.ClubApp. Je logt in met je inloggegevens (bondsnummer en wachtwoord), ga naar diensten en selecteer een dienst en schrijf in.

Geen KNLTB.ClubApp, dan kun je ook inschrijven voor de bardienst via de website - je moet dan wel inloggen via Mijn Club (rechtsboven in het scherm) of via de dienstenplanner op mijn.knltb.club. (Let op zorg dat je kiest voor Bondsnummer en NIET voor clublidnummer)

Aanwijzingen voor de bardienst

Om op een ontspannen manier de bardienst te draaien is kennis van een aantal zaken nodig. Je wordt zoveel als mogelijk bij aanvang van de bardienst ingewerkt. Een aantal onderwerpen die bij het draaien van de bardienst belangrijk zijn worden hierbij toegelicht.  Bij de bar ligt een map waarin deze informatie ook beschreven staat.

Verder dien je de instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) te doorlopen om een gekwalificeerd bardienstvrijwilliger te worden. Nog niet gevolgd klik op deze link om de instructie (e-learning) op te volgen.

Bardienst ruilen

Gebruik maken van de Reservepool
Mocht je verhinderd zijn voor een ingeplande bardienst en wil ruilen niet lukken, dan kun je proberen gebruik te maken van de Reservepool.
Zie hiervoor ‘Reservepool Bardiensten’