Vacatures

Op 01-01-2020 zijn er de volgende vacatures :

Voorzitter Toernooicommissie (Bestuurslid)

 • Verantwoordelijk voor organisatie van activiteiten en toernooien.
 • Ziet erop toe dat activiteiten planmatig georganiseerd worden;
  • is alert op berichtgeving naar de leden over deze activiteiten via PR en communicatie.
 • Fungeert als voorzitter van de Toernooi Commissie en zorgt in die rol binnen de commissie voor overleg, afstemming, budgetbeheer en input voor de begroting.
 • Neemt vanuit deze rol deel aan de bestuursvergaderingen en verzorgt daarmee het contact tussen Toernooi Commissie en het bestuur;
 • Draagt in overleg met bestuur en commissies zorg voor de jaarplanning binnen de vereniging.

Voorzitter sponsorcommissie (Bestuurslid)

 • Verantwoordelijk voor de contacten met sponsoren.
 • Legt contact met potentiele nieuwe sponsoren.
 • Coördineert namens de vereniging alle contacten en contracten met sponsoren.
 • Fungeert als voorzitter van de Sponsor Commissie en zorgt in die rol binnen de commissie voor overleg, afstemming, budgetbeheer en input voor de begroting.
 • Neemt vanuit deze rol deel aan de bestuursvergaderingen en verzorgt daarmee het contact tussen Sponsor Commissie en het bestuur.

Meer informatie bij bestuur via [email protected] of Bert Vriens 0622050904

Bardienstplanner 

 • Verantwoordelijk voor de indeling van de bardiensten;
  • stelt jaarlijks het bardienstrooster op;
  • zorgt voor verspreiding van het bardienstrooster.
 • Zorgt voor een voortdurend up-to-date bijgewerkt overzicht van de bardiensten.
 • Communiceert met de bardienstmedewerkers in het geval van aanpassingen
 • Verricht zijn werkzaamheden in nauw overleg met de voorzitter van de Barcommissie die de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de bardienstplanning draagt.

Meer informatie bij de barcommissie via [email protected] 

Commissieleden voor nieuw op te zetten Padelcommissie

Help jij mee om van Padel een succes te maken?

Medio februari 2020 zullen we gebruik kunnen gaan maken van de nieuwe padelbanen. We zijn al met een aantal leden bezig om activiteiten voor padel te organiseren denk hierbij aan:

 • Promotie padel
 • Opening padelbanen
 • Padeltoss
 • Interne Padelcompetitie
 • Padel Clubkampioenschappen
 • KNLTB Padelcompetitie
 • Open Padeltoernooi
 • Inloopavonden
 • Eendags actviteiten

We zijn op zoek naar enthousiaste leden die de padelcommissie mede vorm gaan geven. 

Verder zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende activiteiten. Denk hierbij aan ondersteuning van de :

 • Toernooicommissie
 • Sponsorcommissie
 • PR en Communicatie
 • Bardienstinwerkers

Zit er iets voor je bij of heb je andere specialiteiten die we kunnen inzetten, laat het even weten aan [email protected] of een Whatsapp/belletje naar 0622050904