Reservepool bardiensten

De Reservepool bestaat uit TC Cash leden die tegen betaling een bardienst willen overnemen van een ander lid. Heb je belangstelling om je bardienst af te kopen of heb je belangstelling om zelf deel uit te maken van de Reservepool, lees dan verder…….

Het bestuur heeft ingestemd met de mogelijkheid tot afkopen van bardiensten buiten de verenigingskas om. Dit om te voorkomen dat de bar gesloten moet blijven. Een gesloten bar is een doorn in het oog van leden die wel hun bardiensten hebben gedraaid, en bovendien mist de vereniging inkomsten uit de baromzet. Die inkomsten kunnen we niet missen.

Het kan zijn dat een clublid zijn geplande bardienst niet kan draaien. In dat geval kan het lid eerst andere TC Cash leden benaderen om de dienst over te nemen. Bijvoorbeeld via het prikbord op de website. Lukt het niet om de bardienst kwijt te raken, dan kan de Reservepool een uitkomst zijn.

De Reservepool-leden hebben zich beschikbaar gesteld om tegen betaling van 30 euro een bardienst over te nemen. Dat voorkomt bij niet op komen dagen een boete van 35 euro + een nieuwe bardienst. Het allerbelangrijkste voor de vereniging is dat de bar open is!

Op dit moment hebben een aantal  leden zich beschikbaar gesteld voor de reservepool:

Het voorlopige reglement staat hieronder weergegeven.

 

Reservepool – Voorlopig reglement

 1. De reservepool bestaat uit een groep seniorleden die interesse hebben om naast hun eigen bardiensten nog bardiensten van clubgenoten over te nemen tegen een onkostenvergoeding.
 2. Ieder seniorlid kan zich aanmelden bij de barcommissie, welke zal besluiten tot acceptatie voor de reservepool.
 3. De (mail-)adressen/telefoonnummers van de reserve pool leden worden op de website gepubliceerd.
 4. Een van de Barcommissieleden zal als vraagbaak functioneren tav deze reserve pool

 Werkwijze bij het gebruik maken van de reservepool

 1. Indien een lid niet in staat is om zijn ingeroosterde barverplichting te vervullen, om welke reden dan ook, moet hij/zij zelf zoeken naar een ander lid van TC Cash die de bardienst wil ruilen of proberen gebruik te maken van de reservepool.
 2. Clubleden die van de reservepool gebruik willen maken, dienen zelf de mensen uit de reservepool te benaderen.
 3. Het blijft altijd mogelijk dat er niemand uit de reservepool beschikbaar is; in dat geval blijft het clublid verantwoordelijk voor zijn bardienst. Bij niet verschijnen riskeert het lid alsnog een boete + een nieuwe bardienst.
 4. Het bedrag voor de vergoeding is door de club vastgesteld op € 30,00 per dienst. Dit bedrag wordt onderling verrekend, zonder tussenkomst van de club.
  1. Het overnemen van de bardienst dient vooraf met de barcommissie te worden gecommuniceerd. Stuur  hiervoor een e-mail naar [email protected]
  2. Bij overname van de bardienst via de reservepool komt de verantwoordelijkheid voor het draaien van de bardienst volledig bij het lid uit de reservepool te liggen.